SBBUP işlemlerinde tek yardımcınız

wİnsbbup

WinSBBUP, SBBUP ile firma bünyesinde kullanılan yazılım arasında köprü görevi gören, SBBUP süreçlerinizi hızlandıracak birçok detayı içerisinde barındıran iddialı bir yazılımdır.

2010 yılından beri Türkiye genelindeki serbest bölgelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

WinSBBUP firma içerisinde kullandığınız yazılıma (SAP, Oracle, Logo Tiger/GO, Netsis, Excel v.s) entegre olarak buradan aldığı bilgileri doğrudan SBBUP'a aktarır. Bu sayede SBBUP'ta manuel işlem yapmaktan kurtulursunuz. Saatler boyu süren işlemleriniz dakikalara düşer. Daha kısa zamanda, daha hatasız iş yaparsınız.
entegre kullanım

%900'e varan
hız artışı

WinSBBUP sayesinde SBBUP'ta manuel işlem yapmaktan kurtulursunuz. SBİF ve ÜBF işlemleriniz kalem sayısı ne kadar çok olursa olsun ortalama 5 dakika içerisinde biter.
SBBUP süreçlerinizde %900'e varan iddialı bir hız artışı yakalarsınız. Bu sayede ürünlerinizi çok daha hızlı çıkışlarını yapabilir, ek mesailerden, gecikme kaynaklı sıkıntılardan kurtulabilrisiniz

stok kodu kullanabilme

sbbup - reel
STOK EŞİTLİĞİ

Serbest bölgelerdeki firmaların dikkat etmesi gereken en önemli konulardan birisi SBBUP stoğu ile firma içerisindeki gerçek stoğun birbiri ile paralel gitmesidir. Resmi stok ile gerçek stok arasında kalem bazında oluşabilecek %5 fark firmayı kanuni müeyyide ile karşı karşıya bırakabilir.
WinSBBUP sayesinde SBBUP stoklarınızı Stok Kodu bazında takip edebilirsiniz. Bu sayede ERP stoklarınız ile SBBUP stoklarınızı rahatça karşılaştırabilirsiniz.
WinSBBUP stok kodlarınızı sizin için GTIP'leştirecektir.

hatasız işlem

mevzuata uygun
doğru işlem

SBBUP'ta manuel işlemlerin çokluğundan dolayı artan operatörlük ve buna bağlı kullanıcı hataları ile karşılaşabilirsiniz.
WinSBBUP sağladığı hız ve entegrasyon özelliği ile operatörlüğü minimize eder. İşlemler hem daha az iş gücü hem de daha yüksek doğrulukla tamamlarsınız. Kazandığınız zaman ve iş gücü tasarrufu sayesinde işlemlerin detayları ile ilgilenme fırsatını yakalarsınız.

Yardımcı araçlar

sihirli yardımcı araçlar

Serbest Bölgelerde 10+ yılın tecrübesi ile WinSBBUP üzerine eklediğimiz ilave yardımcı araçlar sayesinde WinSBBUP, SBBUP işlemleriniz dışında Gümrük, Mevzuat, İş süreçleri ile alakalı işlemlerinizde size yardımcı olacak araçlar sunar.

saha tecrübesi ile aktarılmış özellikler

wİnsbbup İle yapabİleceklerİnİz

otomatik düşüm ile übf hazırlama

Üretim Bildirim Formu (ÜBF) işleminde hammadde düşümlerini manuel yapmazsınız. WinSBBUP vereceğiniz liste doğrultusunda farklı düşüm kriterleri kullanarak ham madde düşümlerinizi otomatik olarak yapar. Düşümlerde sunduğunuz kriterleri (FİFO, ATR'li düşüm, menşe, stok kodu v.s) dikkate alarak hem hızlı hem de isteğinize uygun ÜBF hazırlar

stok izelenebilirliği

WinSBBUP aynı zamanda iyi bir stok takip yazılımıdır. Stoğunuzda bulunan hammadde, mamül gibi malllarınızı bütün detayı ile takip edebilirsiniz. SBİF çıkış ile yapmış olduğunuz bir mamul satışını geriye doğru ağaç yapısı şeklinde açabilir, bu mamulü oluşturan hammaddeleri (ÜBF) ve bu hammaddelerin giriş kayıtlarına (SBİF giriş) ulaşabilirsiniz. Elinizdeki stoklarla ilgili sorulacak sorulara anında cevap verebilecek yetkinliğe ulaşırsınız

GTIP'siz kullanım
SBBUP'ta bütün stoklarınız GTIP bazlı takip edilir. GTIP rakamlardan oluşan, uzun, akılda kalması zor bir kodlamadır. WinSBBUP sayesinde GTIP'lerden kurtulursunuz. Bütün işlemleriniz aşina olduğunuz Stok Kodu yapınızla yönetirsiniz. WinSBBUP gerektiği yerde kodlarınızı GTIP'leşirecektir.
üretim reçetesi

WinSBBUP dilerseniz bir MRP yazılımı gibi davranabilir. Mamül reçetelerinizi WinSBBUP içerisinde tanımlayabilir ve ÜBF işlemlerinde bu reçeteleri kullanarak üretim yapılmasını sağlayabilirsinz. Reçetelerin tanımlanmasında, benzer özellikli ürün reçetelerinin kullanımında işlemleriniz kolaylaştıracak araçlar sunar.

fire takibi
Üretim yapan firmaların SBBUP'ta firelerini takip etmeleri zordur. WinSBBUP fire takibinizi kolaylaştıracak araçlar sunar. Bu sayede kıymetli/kıymetsiz firelerinizi rahatça takip edebilir, yönetebilirsiniz.
atr'li işlem
ATR''li işlemler yapıyorsanız WinSBBUP, ATR belgelerinizin takibi, ATR basımı, ATR'li hammadlerin takibi, ÜBF düşümlerinde ATR'li hammadelerin düşümü gibi ATR işlemlerinizi takip edeceğiniz özellikler sunar
üretim takip formu (ütf)
Yapmış olduğunuz ÜBF işleminden sonra mamulu ve hammaddelerin detayını gümrüğün istediği formatta alabilirsiniz. Bu sayede dakikalarca Excel'de ÜTF hazırlamaktan kurtulursunuz
entegre gtıp faslı
Her yıl yayınlanan GTIP faslı WinSBBUP'a entegre edilmiştir. Bütün GTIP havuzuna, GTIP-Zorlanmış Birim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Detaylı arama ekranı ile GTIP'ten mala veya maldan GTIP bilgisine ulaşabilirsiniz
e-arşiv
Fatura, önstatü, atr, dekont, sbif, v.s belgeleri veritabanına entegre olarak takip edebilirsiniz. Örneğin satmış olduğunuz bir malı oluşturan hammadelerin faturalarına, sbiflerine, önsatülerine bir tıklamada ulaşabilir, çıktısını alabilirsiniz. Bu sayede evrak arşivinden saatlerce evrak arama derdinden kurtulursunuz. Sizden istenen belgeyi anında sunabilrsiniz
fatura bazlı takip
SBBUP temel dokümanı SBİF'tir. Oysa muhasebenize entegrasyon için Fatura bazlı takip gereklidir. WinSBBUP istediğiniz zaman bütün SBİF hareketlerinizi faturalaştırarak bir muhasebe programıymış gibi davranabilir. Bu sayede muhasebe departmanının istediği bilgileri sunabilir veya fatura temelli hareketleri WinSBBUP üzerinden takip edebilirsiniz.
tev hesabı- ek 70 formu
Yapmış olduğunuz satıştan doğacak olan TEV (Telafi Edici Vergi) görebilir, Gümrüğün istediği formatta EK 70 formunu alabilirsiniz. Bu sayede uzun uzun Excel işlemleri kullanarak form hazırlamaktan kurtulur, en önemlisi doğru parasal tutarda TEV ödersiniz.
gümrük envanter defteri
Yıl sonunda Gümrük tarafından istenen envanter defterini WinSBBUP'tan alabilirsiniz. Yıl boyunca ayrı bir envanter defteri tutma zahmetinden kurtulursunuz. WinSBBUP gümrüğün istediği formatta Envanter Defterini size verir.
erp-sbbup stok karşılaştırması
SBBUP stoklarınızla firma içindeki gerçek stoklarınızın birbiri ile uyumunu takip etmek zorundasınız. WinSBBUP sizi stok raporları üzerinden Excel ile uğraşarak fark tablosu oluşturma derdinden kurtarır. WinSBBUP üzerinden ERP-SBBUP fark raporu alabilirsiniz
evrim beyanname entegrasyonu
WinSBBUP, Evrim Gümrük Yazılımı ile haberleşebilir. WİnSBBUP üzerinde hazırladığınız SBİF üzerinden Evrimde Beyannamenizi entegre olarak oluşturabilirsiniz. Bu sayede Gümrük işlemleriniz hızlanır.
birden fazla ruhsat takibi
Firmanıza ait birden fazla ruhsat varsa her ruhsatın işlemlerini ayrı ayrı takip edebilirsiniz. Ayrıca Ticari stoklarınızın haricinde Demirbaş, Yatırım Tesis, Geçici Giriş/Çıkış stoklarınızı ayrı listeler halinde takip edebilrisiniz
ve daha onlarca ilave özellik
10+ yıllık Serbest Bölge saha tecrübesi ve bilgi birikimi ile WinSBBUP üzerine entegre ettiğimiz onlarca ilave özellik bulunmaktadır...

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin

Bütün sorularınız için uzman personelimizden destek alabilirsiniz. İletişim formu için tıklayınız

Whatsapp için tıklayınız